Nang Dahil Kay Hesus

Nang dahil kay Hesus ay nagbago
Ang lahat sa buhay ko
Mga dati kong gawa ay wala na
Nais ko'y purihin Siya

Sa'king pag awit
Ibig kong itanghal si Cristo
Ang lahat sa Kanya'y iaalay ko
Kahit di pinapansin
Lagi pa ring aawitin
Palaging pupurihin ko
Panginoon kong si Cristo

Nang dahil kay Hesus ay nagbago
Ang lahat sa buhay ko
Di ko ninanais pa ang umawit
Ng makamundong awit

Pagkat awiting nilikha'
Himig makalangit
Patungkol sa buhay at kaligtasan
Kay Cristo ibibigay
Taglay kong kakayahan
Upang kahit sa awit ko
Siya'y aking mapaglingkuran
Aking Hesus,
Kahit di nila pansin lagi pa ring aawitin
Dakila ang pag-ibig mo
Sa krus kami'y tinubos Mo
Cristo Hesus Cristo

Home