Napakabuti Mo O Dios

Mula nang makilala,
Isip ko ay nag-iba
Mula nang makasama
Buhay ko ay sumigla
O Panginoon, ako'y binago Mo
Binigyang kulay
Itong buhay ko

Napakabuti Mo, O Dios
Napakabuti Mo
Karapat-dapat Kang alayan
Ng pagsamba
Napakabuti Mo, O Dios
Napakabuti Mo
Salamat po, Panginoon,
Buhay ko'y binago Mo

Mula nang makilala
Pangarap ko'y nagbago na
Salita sa aking puso
Siya'ng aking gabay
O Panginoon, ako'y Iyong-iyo
Panalangin ko
Nawa'y pakinggan Mo

Sa lahat ng panahon
Ng kagipitan
Kaibigang nariyan
Laging maaasahan
Kapayapaang di malirip
Ang Iyong laan
O, aking Panginoong Hesus

Home