Napakabuti Mo sa Akin

O, Dios bakit kung pagmasdan ko
Ang langit na bughaw na likha Mo
Labis akong namamangha
sa pang-unawang
Tunay ngang ako'y inibig Mo.

Ang batis may awit ng pagsamba,
Pati na ang parang ay may sigla,
Labis akong namamangha kapag
aking nadaramang
Ako'y inibig Mo.

Napkabuti Mo sa akin,
Napkabuti Mo sa akin,
Napkabuti Mo sa akin, O, Hesus!

Home