O Diyos Bakit

O' Diyos bakit ako
ang pinili mo bilang anak
batid mo ang aking buhay
bakit pinatawad mo
nilinis, iniligtas
sa krus sala ko'y binayaran

Sa bawat araw
O' Diyos tulungan ako
ang utos mo'y aking susundin
buong buhay ko ay alay sa'yo
hanggang sa langit dumating

Puso ko ay mangha
sa dakilang pag-ibig ng Diyos
sagana ang biyaya niya
lawak ng pag-ibig niya
ay di kayang maarok
hindi ko kayang maunawa

Home