O Kristo

Sadyang kay lapit Mo sa akin
Upang ako'y Iyong marinig
Lahat ng pagsamo ko
Sa Iyo ay makararating

O Kristo, Ikaw ay purihin
Sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin
At sa bawat oras ng aking buhay,
Pupurihin ko'y Ikaw.

Pag-ibig Mo'y aking naramdaman
Sa'yo, O Dios, ito ay tunay
Ako'y iyong anak
na labis Mong minahal
Kaya ang awit ko'y para Sa'yo

Home