Pag-ibig Ko'y Sa'yo

Paano ko sasabihin sa Iyo
Ang nadarama ng puso ko
Nang makilala Ka ako'y nagbago
Nagkaro'n ng saysay ang buhay ko

Sadyang kakaiba ang aking nadarama
Dulot ay ganap na ligaya
Mula nang Ika'y paghariin na
Puso ko'y panatag na

Binigyang kulay itong buhay
Pinawi Mo ang takot at lumbay
Minahal Mo nang tapat kahit di karapat-dapat
Ang tulad ko, O Dios

Sa kaguluhan ako'y naliwanagan
Alay Mo sa aki'y kapayapaan
Dahil sa'yo ay nakamtan
Buhay na walang hanggan

Kaya't sa aking awit ay'Yong dinggin
Pasasalamat at pagpupuri
Alay sa'yo buong buhay ko
Maglilingkod lamang sa'yo

Minahal Mo nang lubos
Kaya't pag-ibig ko
Alay lang sa'yo

Home