Pag-ibig Lang ang Susi ng Lahat

Umiiyak ang bata sa lansangan
Magkalahi ay kapwa nag-aalitan

Kung sinu-sino ang ating nasisisi
Sa lahat ng mga nangyayari
Ang bigong mga pangako
ay di mo na maitatago
Lalo lang lumalala ang sugat na hatid
Kaligtasan ay kailangan na'pagkat naghihintay sila
Sa ating pakakaisa

Pag-ibig lang ang susi ng lahat
Siyang magbubuklod sa ating lahat
Hawak mo kaibigan ang isang kapangyarihan
Na magbubuklod sa ating lahat

Pag-ibig lang ang susi ng lahat
Siyang magbubuklod sa ating lahat
Diyos ang siyang nagturo ng dakilang pangako
Si Hesus ang susi ng lahat

Home