Pag-ibig mong tapat

Sa dinami-rami ng tao dito sa mundo
Bakit ba ako ang pinili mo?
Ano ba ang nasumpungan
Sa tulad kong puno ng kamalian?
Hindi ko maunawaan

Pagka't ang nais ko'y
Di ayon sa nais mo
Salungat sa lahat
Ng nais mo sa buhay ko

Anong tamis,
Wagas dakila at tapat
Ang pag-ibig Mong
Lahat lahat sakin ay tinanggap
Anong tamis,
Dakila at wagas
Ang pag-ibig mong tapat

Sinong mas dadakila pa
Sa pag-ibig Mo aking Ama
Na kayang umunawa
Sa'king pagkakasala
Paulit-ulit nadarapa
Mga salang sinasadya
Aking nagagawa nasasaktan Kita

Pagka't ang nais ko'y
Di ayon sa nais mo
Salungat sa lahat
Ng nais Mo sa buhay ko

Aking napagtanto,
Hindi sa mga gawa ko
Ito ay dahil sa biyaya Mo
At sa pag-ibig Mo

Home