'Pagkat Ang Diyos Nati'y Diyos Ng Pag-ibig

Pag-ibig ang siyang pumukaw
Sa ating puso at kalulwa
At siyang nagturo sa'tin ng buhay
Liwanag sa dilim at pag-asa

Pag-ibig ang siyang buklod natin
Di mapapawi kailan pa man
Sa puso't diwa tayo'y isa lamang
Kahit na tayo ay magkawalay

'Pagkat ang Diyos nati'y Diyos ng pag-ibig
Magmahalan tayo't magtulungan
At kung tayo'y bigo ay wag limutin
Na may Diyos tayo na nagmamahal

Sikapin sa'ting paghayo
Ipamalita sa buong mundo
Pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop
Sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo

Home