Pagsamba Sa'yo

Panginoon dakila Ka
sa lahat ng oras
Sa hirap at ginhawa,
pag-ibig Mo'y nadarama;
Kahit na usigin pa,
sa kapangyarihan Mo aasa
Kahit may pagsubok pa,
sa Ngalan Mo sasamba
Sa Ngalan Mo ako'y sasamba.

Sasamba, itataas ang
Ngalan Mo Hesus
Sasamba, at aawit,
magpupuri Sa'yo
Sasamba, ibibigay pag-ibig
ko Sa'yo
Sasamba….

Sasamba, itataas ang
Ngalan Mo Hesus
Sasamba, at aawit
magpupuri Sa'yo
Sasamba, ibibigay pag-ibig
ko Sa'yo
Sasamba at lalapit,
at sasabihin kong,
Tanging Ikaw ang nagbigay
sa akin ng buhay
Kaya ngayon ako'y sumasamba,
Sumasamba,

Home