Panalangin Ko

Kung kailan ako nasasaktan
kapag higit Kitang kailangan
O Hesus dumaraing Sa'yo,
dalangin ko sana'y dinggin Mo

Panalangin ko sa Diyos
buhay ko ay pagpalain
At maging matibay
kahit na anong bigat ng suliranin ko
sa bawat araw
Alam kong naroon Ikaw

Ang lahat ng kalayawan ko
dalangin kong lahat sa'yo
Kung ito'y walang katuparan
marahil di Iyong kalooban

Bakit kung kailan ang puso
ay nasasaktan
Doon lamang Kita tinatawagan
Ngunit kung ang buhay
ay payapa't kaysigla,
para bang nalilimutan Ka

Sana'y naroon ikaw…

Home