Panginoon, Kaybuti Mo Sa'min.

Pagkat Ikaw ang nagbigay ng kahulugan
sa buhay kong puno ng alinlangan
Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal,
Kapayapaang tunay at wagas
Panginoon, kaybuti Mo sa amin.

Home

Next song