Pasasalamat

Pupurihin namin ang Iyong Pangalan
Aawitan ng may kadakilaan
Ikaw ang Diyos na aming kanlungan
Pag-asa nami't kaligtasan

Pasasalamat ang aming alay
Pasasalamat alay Mong buhay
Kadakilaan Mo'y pasalamatan
Ang pag-ibig Mo'y wagas kailanman

Sa'Yo'y alay, aming buhay
Ikaw ang Diyos na aming gabay
Sa dalangin, aawitin
Kadakilaan Mo sa amin.

Kadakilaan Mo sa amin
Kadakilaan Mo sa amin….

Home