Patuloy na Maglilingkod

Di ko man makita
Kagandahan ng buhay ko
Dito sa ibabaw ng mundong magulo
Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kaniya
Kailan ma'y di ako mangangamba

Kabiguan man lahat ng aking pangarap
Mahal ko sa buhay sa akin ay mawalay
Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kaniya
At kailan ma'y di ako mangangamba

'Pagkat aking alam
Darating ang isang araw
Pangarap ko'y matutupad
Walang sinumang hahadlang
Ito'y sadyang ibinigay ni Hesus sa akin
Walang hanggang kasiyahan
Doon sa kalangitan at di pangarap lang

Sabihin na nilang ako'y isang panatiko
At pagtawanan nang dahil kay Hesu-Cristo
Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kaniya
At kailan ma'y di ako mangangamba

Home