Pinagkatiwala

Napagbulayan mo na ba
ang mundong kinagisnan
Tuldok kung mamasdan sa kalawakan
Ngunit ang Diyos na lumikha
At ang Kaniyang isipan
Ay nakatuong higit sa daigdig na
kinabibilangan
Dahil ang buhay dito Niya inilaan

Masdan mo ang munting mundo
Pagka't dito ay tuldok
Ang buhay mong tinataglay ngayon
O masdan ang iyong mundo
At kahinaang taglay mo
Nalalaman bang ang puso mo
Ang pinili ni Kristo bilang templo

Kahit tila maliit, kung anong mayro'n ka
ay iyong ibalik, bilang pasasalamat
sa Pag-ibig Niya, sa presensiya Niya
Pagka't di kailanman
Ang Diyos tumingin
Sa anumang mas higit o mas malaki
Kundi sa buhay Niya, sa kalooban Niyang
Pinagkatiwala, sayo at sa akin

Napatunayan mo na ba ang katotohanan
Pagka't tunay na nakikita, nararanasan
Ang paglingap ni Hesus, laging nakakamtan
Diyos na nagpakumbaba
Dito sa daigdig na kinabibilangan
Sa Salita ang dakilang Diyos natagpuan

Masdan mo ang munting mundo
Pagka't dito ay tuldok
Ang buhay mong tinataglay ngayon
O masdan ang iyong mundo
At kahinaang taglay mo
Nalalaman bang ang puso mo
Ang pinili ni Kristo bilang templo

Kahit tila maliit, kung anong mayro'n ka
ay iyong ibalik, bilang pasasalamat
sa Pag-ibig Niya
Pagka't di kailanman
Ang Diyos tumingin
Sa anumang mas higit o mas malaki
Kundi sa buhay Niya, sa kalooban Niyang
Pinagkatiwala, sayo at sa akin

Pinagkatiwala, sayo at sa akin

Home