Point of no return (tagalog)

Tumanim sa gunita ang Iyong gawa
Naghahatid sa pagtugon sa'yong Salita
Binigay Mo ang lahat doon sa krus
Ang lahat ng kailangan ko
Dito sa buhay ko
Sapat ang biyaya Mo
Upang magpatuloy hanggang sa dulo

Di na tatalikod pa, kahit usigin pa
Pagkat Sayo nagmula ang buhay na Pag-asa
Tatalikdan ang lahat ng bagay Sayo'y humahadlang
Di na babalik sa nagdaan

Ang buhay ko noo'y pinatawad Mo
Ngayon akoy nagpapasyang kilalanin Ka
Oh Panginoong Hesus
Ikaw ang Siyang, nag-iisang pangarap ko
Dito sa buhay ko
Magtitiwala Sayo
di pagpapalit ang buhay Mo Kristo

Yaman, kagipitan,
sa pagsubok, sa gabay
sa Lumbay at ligaya
Ako'y inari mo…
Magtitiwalang lubos, iingatan sa puso
Sayo ay di na mawawalay

Home