Punuin Mo ng Pag-ibig ang Buhay Ko

Fill my way every day with love,
As I walk with the heavenly Dove;
Let me go all the while,
with a song and a smile,
Fill my way every day with love.

Panginoon, nais kong lakaran
ang'Yong daan
Patungo sa lupaing ipinangako
Ang magbigay ng ngiti
sa mga nalulumbay
Punuin Mo ng pag-ibig ang buhay ko.

Punuin Mo ng pag-ibig ang buhay ko
Sa aking paglalakbay
sa kaluwalhatian
Hayaan Mong ako'y lumakad
ng may awit at ngiti
Punuin Mo ng Pag-ibig ang buhay ko.

Nais kong mas mapalapit
sa aking tagapagligtas
Wag hayaang mapunta sa kadiliman
Wag pahintulutan
na ang galit ay pumasok
Punuin mo ng pag-ibig ang buhay ko.

Malapit ng matapos
ang ating takbuhin
At sa langit tayo ay maninirahan
At doon ay aawit
ng papuri't pagsamba
Punuin mo ng pag-ibig ang buhay ko.

Home