Sa Aking Puso

O Panginoon, salamat sa pagpili Mo
Sa pagtawag Mo bilang anak
Sa isang katulad ko
Salamat sa dakilang bagay
Sa pag-ibig Mong tunay
Sa tagumpay at sa kalungkutan
Na naghubog nang lubos sa'king buhay

Ika'y naghahatid sa'kin ng pag-asa
Lilingunin Ka sa tuwina
Saan mang dako mapunta
Mananatili ang pasasalamat Sa'yo
Dito sa aking Puso

Home