Sa Bawat Saglit sa Araw-araw

Sa bawat saglit sa araw-araw
May lakas akong tinataglay
Sa Ama aku'y magtitiwala
Kung kaya't hindi nanghihina.

Puso Niya'y lipos ng kahabagan
Pagpapala Niya'y lagin laan
Sa lahat ng aking sinasapit
Pala Niya'y di nasasaid.

Si Jesus ay lagi kong kapiling
Pala Niya'y hindi nagmamaliw
Kung ako ay may kapighatian
Ito'y agad Niya'ng pinipisan

Siya'y gabay at lagi aking tagapayo
Sa gitna ng magulong mundo
Kung kaya't hindi nauubusan
Ng lakas na aking kailangan

O, Jesus ako'y iyong tulungan
Laging sa lakas mong manangan
At kahit saan ako dumako
kailangan mong yaring puso.

Kung pagsubok man ay sumalubong
SA Iyo ako'y mangnganlong
Hanggang sa wakas nitong landasin
Tahanan Mo ay aking datnin.

Home