Sa Kaniyang Piling

Kailan ka iniwan ng Diyos?
Kailan ka Niya pinabayaan?
Di Siya nagkulang kailanman
Biyaya Niya'y walang katulad

Kumapit lang
At wag kang bibitiw sa Kaniya
Sa mga pangako Niya
Nangako Siya na Siya ay babalik muli
Ako't ika'y kukunin na Niya

At doon ako'y aawit
Ng papuri't pagsamba
Habang buhay sa Kaniyang piling
At di na mawawalay pa
Sa Kaniyang presensiya.

Hindi ka iniwan ng Diyos
Hindi ka Niya pinabayaan
Di Siya nagkulang kailanman
Biyaya Niya'y walang katulad

Home