Sa Kanyang Kaparaanan

May mga pangyayaring hindi maiiwasan
Sirkumstansya sa buhay na'di mapipigilan
Karamdamang hindi agad malulunasan
At mga pagsubok na kailangang tahakan

Upang maranasan Kaniyang kabutihan
Upang maranasan Kaniyang kadakilaan
Upang maranasan Kaniyang kapangyarihan
Katapatan Niya noon at ngayon ay mapatunayan

May mga kamaliang kailangan kang maranasan
Hindi dahil sa nais at sa ito'y kagustuhan
May pagkakataong hindi kailangan pigilan
Ang pagdaloy ng luha ito'y pagdaraanan

Upang maranasan Kaniyang kabutihan
Upang maranasan Kaniyang kadakilaan
Upang maranasan Kaniyang kapangyarihan
Nalalaman Niya ang lahat ng iyong nararanasan
Kontrolado Niya ang lahat ng iyong pinagdaraanan
Sa Kaniyang kaparaanan

Home