Salamat Hesus

Salamat sa Kalbaryo
At buhay na inalay Mo;
Sa dugo Mong tumigis
Karumihan
Ay ganap ngang nalinis

Salamat sa paglingap
Sa puso kong naghahanap
Sa'yo ko lang natagpuan
Pagmamahal
At Buhay na Walang Hanggan

Hesus, Ikawang Dios
Na nagpakumbaba
Karapat-dapat sa pagsamba
Purihin Ka, Ama!
Ngayo'y iaalalay
Lakas kong taglay
Lahat-lahat iaalay
Maging itong buhay

Salamat sa pangakong
Buhay sa kabilang dako;
Sa kayamanan ma'y salat
Biyaya Mo'y sapat,
Panginoon, Ika'y tapat

Ang Banal na Espiritu
Ang inaasahan ko
'Pagkat dito nagmumula
Iyong mga gawa
Kilos ng Dios na dakila

Hesus, Ikawang Dios
Na nagpakumbaba
Karapat-dapat sa pagsamba
PurihinKa, Ama!
Ngayo'y iaalalay
Lakas kong taglay
Lahat-lahat iaalay
Maging itong buhay

Home