Salamat sa Diyos

Salamat Diyos, sa pagsubok
sa buhay ko,
At ako ay lumalago at tumitibay
Salamat din,
natutunan kong magtiis
Kahirapan man o sakit
ang danasin ko.

Sa sarili kong ito ay tunay
na di ko kayang tiisin
Ang kailangan ko, O Diyos,
ay tulong Mo
Ang pagsubok,
pag dumating na
Puso ko'y naninimdim
Pangako ng Diyos ay
nalilimutan ko.

Salamat din sa tagumpay
na dulot Mo,
At isusuko sa Iyo ang lakas ko
at buhay
Diyos, salamat din pagkalipas
nitong bagyo
Mukha Mo'y mamamalas ko
O Diyos na mapagmahal.

Home