Salamat Salamat

Kung aking mamasdan ang kalawakan
Hindi ko maunawaan ang Iyong dahilan
Kung bakit ako’y pinili Mo’t inalagaan
Hindi ko kayang isipin
Hinding-hindi ko kayang sukatin
Ang pag-ibig Mo, Hesus,
Na Iyong binigay sa akin

Salamat, salamat
O, Hesus, sa pag-ibig Mo
Walang ibang nagmahal
Sa akin na katulad Mo
Salamat, salamat
O, Hesus, sa pag-ibig Mo
Ako'y magsasaya sa piling Mo

Kung may pagsubok man
'wag kalimutang
Ikaw ang aming lalapitan
Ikaw Hesus ang aming sandigan
'Di Mo kami pababayaan
Hindi ko kayang isipin
Hinding-hindi ko kayang sukatin
Ang pag-ibig Mo Hesus
Na Iyong binigay sa akin

Buhay ko na ang purihin Ka
Buhay ko na ang Sayo'y sumamba
Wala ng ibang nanaisin pa
Kundi pasalamatan Ka.

Home