Sa'yo

O Diyos, sa'yong lahat
Ng pagsamba't luwalhati
Maging ang pinakamainam
kong awit
Ay aawitin sa'yo.

O Diyos, ang aking isipan
Ay pagharian Mo
Nang sa'king puso ay hindi
na maglaho
Tanging pag-ibig sa'yo.

Ano pa ba ang maihahandog ko
Liban sa buhay kong
nanggaling sa'yo
Kung anoman
sa sandaling ito'y tangan
At mga bagay na tinuring kong yaman
Ito'y hindi pa rin sapat
Sa alay na nararapat sa'yo.

Ano pa ba ang maihahandog ko
Liban sa buhay kong
nanggaling sa'yo
Kung anoman
sa sandaling ito'y tangan
At mga bagay na tinuring kong yaman
Ito'y hindi pa rin sapat
Kahit ialay ang lahat sa'yo

Home

Next song