Sa'yo ang Papuri

Sa'yo ang papuri
at karangalan,
Itataas ang kamay
sa pagsamba,
Ngalan Mo'y dadakilain;

Dakila Ka,
Makapangyarihan Ka,
Kataas-taasang Diyos,
Walang papantay sa'yo.

Imo ang himaya,
Ug kadungganan;
Ipataas ang kamot
sa pagsimba,
Ngalan Mo O, daygon ko.

Gamhanan Ka,
Milagroso Ka nga Diyos;
Wala'y sama Kanimo,
Wala'y sama Kanimo,

Lord, we offer praises,
And all honor,
We lift our hands
to worship You,
And glorify Your Name.

Be magnified,
In our lives be lifted high,
You're the Mighty God unveiled,
No one can compare with You.

Noi ti Diamo gloria,
E la lode;
Noi alziam le nostre mani,
Il tuo nome adoriam.

Tu sei Dio,
Potente Vincitor;
Glorioso Redentor,
Nessun e' come te.

Home