Si Cristo'y Buhay

Buhay, buhay, si Cristo'y nabubuhay
Kasama ko at kaakbay
sa makipot na daan
Buhay, buhay, dalay kaligtasan
Tanong mo'y bakit ko alam
sa puso ko'y buhay

Home