Si Hesus ang Iyong Kailangan

Ika'y pagod na ba sa kaiisip?
Gulong-gulo ang puso at damdamin?
Hindi malaman kung ano ang gagawin?
Solusyon ay hindi mo na mahanap
Kapahingahan di na mahagilap
Nababanaag sa'yo ay paghihirap

Papawiin Niya ang iyong lumbay…
Aayusin ang iyong buhay…
Magtiwala lamang
Di ka Niya pababayaan
Si Hesus ang iyong kailangan

Alalahanin mo ay patong-patong
Sa pagsubok hindi na makaahon
Araw-araw ay puno ng pag-hamon?
Ang suliranin di matapos-tapos
Talunan ka, at di na makaraos
Kaaway tuluyan kang ginapos?

Babaguhin Niya ang iyong buhay
Kung ikaw sa Kaniya'y hihimlay
Magtiwala ka lang,
Hindi Siya sayo nagkulang
Si Hesus ang iyong kailangan

Si Hesus lang ang may kakayanan
Na baguhin ang'yong buhay
Aayusin Niya'ng lahat
kung ikaw ay magtatapat
Sa paglilingkod,
Sa iyong pagsunod,
Si Hesus ang iyong kailangan

Home