Siya

Ang buhay ko' y may kaguluhan
Ang landas walang patutunguhan
Kaibigan, ano kaya
ang kahahantungan
Ngunit salamat ako'y natagpuan
Binigyan Niya ng kapayapaan
Tanging kay Hesus
mayroong tagumpay.

Siya ang aking patnubay
Siya ang aking gabay
Siya sa aki'y nagbigay buhay
Si Hesus ang katotohanan
Si Hesus ang daan
Siya ang tanging Panginoon
magpakailanman.

At ngayon sa aking buhay
Sa tuwina siya'y nagbabantay
Ang pag-ibig Niya'y tunay
na walang kapantay,
Hinding hindi na ako
mangangamba
Si Hesus laging kasama
Siya ay akin at ako'y sa Kanya.

Home