Siya ay Nariyan

Ikaw, ako, lahat tayong isinilang sa mundo
Haharapin ang buhay na sa atin ay nakahain
Masasaktan, madarapa, minsan luluha ka
Ngunit nangako Siyang hindi ka mag-iisa

Kahit kailan, kahit saan
Siya ay nariyan
Ngayon at bukas hanggang magwakas
Siya ay nariyan
Kahit kailan di ka iniwan
Kahit kailan di pinabayaan
Kahit kailan, kahit saan
Siya ay nariyan

Lahat tayo'y mabibigo sa mundo na kay gulo
Haharapin na landasin maging ito ay pasanin
Mangangapa, makikipagbaka sa tuwina
Ngunit nangako Siya ika'y sasamahan Niya

Siya ay hindi nangako sa'yo
Nang buhay na walang bagyo
Ngunit Kaniyang pinangako
Sasamahan ka hanggang dulo
Mapanghahawakan mo

Kahit kailan hindi ka iiwan
Kahit kailan di pababayaan
Kahit kailan, kahit saan
Siya ay nariyan

Home