Siya Lang

Meron ka bang mga kailangan?
Matagal mo nang nais makamtan?
Meron ka bang mga hinihangad?
Ngunit sa'yong palagay kakayanan ay kulang?
Pangarap mo sa buhay
Sa dami di mo na mabilang-bilang
Ngunit kahit isa wala ka pang nakukuha.

Kailangan mo ba ng kagalingan?
Kailangan mo ba ng kapayapaan?
Kailangan mo rin ba ng kagalakan
At Sagot sa iyong mga katanungan?
May hinahanap ka di mo masumpungan?
May inaasam kang di mo makamtan?
May kilala ako na kayang tumulong sayo.

Si Hesus, Si Hesus
ang pangalang ito ang tutulong sayo
Sa lahat, sa lahat
ng mga kailangan at dalahin mo
Kahit anong bigat, kahit anong hirap
Kahit anong sakit ang iyong danasin
Asahang Siya'y karamay mo pa rin pagkat
Siya lang ang may pag-ibig na wagas para sayo
Totoo, di nagmamaliw anumang kahinaan mo
Siya lang ang handang magpatunay nito sa iyo
Totoo, totoo di nagbabago anumang kalagayan mo

Minsan na ring ako'y nangarap
Minsan na ring ako'y naghangad
Sa mga bagay na walang katuturan
walang kabuluhan, walang katiyakan
Pero mabuti na lang
Kay Hesus aking naunawaan
Ang lahat ng ito ay pansarili lamang

Kalimutan mo na ang iyong sarili
Dahil wala naman itong sinabi
Bakit hindi mo isuko kay Kristo
Sa mga pangako niyang hindi nagbabago
Sa mga salita niyang totoong maasahan mo
Na sa kanya lahat ng kailangan mo

Siya lang, SIya Lang,
Siya lang ang maaasahan mo
Siya lang, Siya lang
Siya lang ang tanging makatutulong sayo

Home