Siya noon, Ngayon, Kailanman

Ano ang hindi Niya kayang gawin?
Ano ang di kayang pagalingin?
Pagdududa ay isantabi
Pananampalataya ang ipag-wagi

Angkinin mo ang lahat-lahat
ng para sayo
Manampalataya nang buo mong puso
Ito'y Kaniyang mga pangako sa'yo
Kailanman ay'di magbabago

Siya noon, ngayon, kailanman
Hindi nagbago kailanpaman
Siya noon, ngayon, kailanman
Salita Niya ay panghawakan

Ano ang iyong mga kailangan?
Ano ang iyong pinagdaraanan?
Bakit'di pagtiwala sa naka-aalam
Ng lahat ng mga bagay,
Maging ng iyong buhay?

Ang Diyos na ating pinaglilingkuran
Nalalaman ang iyong mga kahilingan
Iusal mo lamang sa iyong mga dasal
At Siya'y tiyak kang mapakikinggan

Siya noon, ngayon, kailanman
Pagpapala Niya sa'yo ay laan
Siya noon, ngayon, kailanman
Anumang kailangan Siya'y nariyan

Siya noon, ngayon, kailanman
Huwag nawang kalilimutan
Siya noon, ngayon, kailanman
Salita Niya ay panghawakan
Siya noon, ngayon, at kailanman
Siya noon, ngayon, at kailanman

Home