Siyasatin Mo Hesus ang Puso Ko

Siyasatin Mo Hesus
ang puso ko
Sa kasalanang nagawa
laban Sa'yo
Nagtatapat nagsusumamo
Dumudulog sa harap
ng banal Mong trono

Lumalapit di man karapat-dapat
sa kabanalan Mo
Biyaya't habag ang
kapatawaran Sa'yo ay nakamtan ko
O aking Hesus

Home