Siya'y Darating

Ngayong mga huling araw
Anong laking kagalakan
Malapit nang maghari
Ang Hari ng mga haring marangal

Siya'y darating, Siya'y darating
May galak na sasalubungin
Maging umaga, hapon man o dilim
Alam nating Siya'y darating

Ang sa kay Kristong nahimbing
Sila'y magbabangong muli
At sila ay tatanggapin
Sa dakong inihanda sa atin

At tayong nabubuhay pa
Ay sasalubong sa kanya
Matibay nating pag-asa
Mag-aliwan tayo sa isa't isa

Home