Sukdulang Biyaya

Habang hindi karapat dapat
Pag-ukulan ng habag at wagas
Mong pagsinta,
Habang walang kakayanang
Masuklian Ka ng mabuti
Sa lahat Mong ginawa,

Niyakap Mo ako
sa aking karumihan;
Inibig Mo ako
Nang'di kayang tumbasan.

O Diyos ng katarungan at katuwiran,
Na kahit minsa'y'di nabahiran ang
Kabanala't kalwalhatian,
Salamat sa sukdulang biyaya Mo;
O Diyos ng Pag-ibig,
Na mas malawak pa kaysa sa'king
mga pagkakasala,
Higit pa sa buhay ko,
Salamat sa sukdulang biyaya Mo.

Habang hindi karapat dapat
Pag-ukulan ng habag
at wagas Mong pagsinta,
Habang walang kakayanang
Masuklian Ka ng mabuti
sa lahat Mong ginawa,

Niyakap Mo ako
Sa aking karumihan;
Inibig Mo ako
Nang'di kayang tumbasan.

O Diyos ng katarungan at katuwiran,
Na kahit minsa'y'di nabahiran ang
Kabanala't kalwalhatian,
Salamat sa sukdulang biyaya Mo;
O Diyos ng Pag-ibig,
Na mas malawak pa kaysa
sa'king mga pagkakasala,
Higit pa sa buhay ko,
Salamat sa sukdulang biyaya Mo.

Niyakap Mo ako
Sa aking karumihan;
Inibig Mo ako
Nang'di kayang tumbasan.

Niyakap Mo ako
Sa aking karumihan;
Inibig Mo ako
Nang'di kayang tumbasan.

O Diyos ng katarungan at katuwiran,
Na kahit minsa'y'di nabahiran ang
Kabanala't kalwalhatian,
Salamat sa sukdulang biyaya Mo;
O Diyos ng Pag-ibig,
Na mas malawak pa kaysa
sa'king mga pagkakasala,
Higit pa sa buhay ko,
Salamat sa sukdulang biyaya Mo.

Salamat sa sukdulang biyaya Mo.

Home