Tagumpay O Kabiguan

Tila kaydaling magpasalamat sa Diyos
Sa mga pagpapalang lagi Niyang kaloob
Ngunit kung may dusa at may kalungkutan
Tila ba kayhirap ang Siya'y pasalamatan

Tila ba kayhirap magbigay ng papuri
Kung mga kabiguan nadaramang lagi
Natitirang pag-asa'y tila ba maglalaho
Sa nadaramang paghihirap ng puso

Ngunit ang pangako Niya'y
Wag kang maninimdim
Pagkatapos ng gabi, araw ay darating
Luha sa mga mata'y Kaniyang papahirin
Paghihirap ng puso'y Kaniyang papawiin

Sa lahat ng sandali Siya'y pasalamatan
Sa buhay man may tagumpay o may kabiguan
Pangako ng Diyos ay lagi mong panghawakan
Di Niya tayo iiwan ni pababayaan

Dahil ang pangako Niya'y
Wag kang maninimdim
Pagkatapos ng gabi, araw ay darating
Luha sa mga mata'y Kaniyang papahirin
Paghihirap ng puso'y Kaniyang papawiin

Home