Tanging Ligaya

Dalangin ko makita Kang buhay
sa akin ng mundo
Mapagtanto nilang Ikaw lang
nagbibigay kapayapaan
Samahan Mo ako, sapat ang biyaya Mo
Sa araw-araw Sa'yo lamang tatakbo.

Ikaw na nga walang iba
Panginoon, maghari ka
Ang buhay ko gamitin Mo
Umaasa lamang sa kalooban
At Pangako Mo
Tanging ligaya ko ay maglingkod sa'yo

Iwasto Mo kahinaan
At mga pagkukulang ko
Nang mawala ang lahat ng tiwala
at pag-asa sa sarili
Ikaw ang itatanyag at hindi na papayag
Maging alipin ng sariling hangarin

Home