Tanging Pagmamahal

Walang ibang nagmahal sa akin
Nang tulad Mo
Pag-ibig Mo'y wagas
At di nagbabago
Pinatunayan Mo ito
Sa Krus ng Kalbaryo
Kaligtasana sa Iyo ay natamo

Dahil sa Iyong
Tanging pagmamahal
Ako ay natubos sa kasalanan
Sasambahin kita at pupurihin Ka
Bilang tanda
Ng aking pagmamahal

Ikaw ang hari at tagapagligtas
Banal Mong pangalan
Aking itataas
Panginoong Hesus, aking Dios
Iaalay sa Iyo aking lakas

Home