Taos-pusong Pasasalamat

O, Diyos, salamat po
sa kabutihan Mo
Ang buhay kong ito'y Iyong binago
Ang dati kong buhay
puno ng dusa
Dahil sa Iyo, o Diyos,
Nabuhay ang pag-asa.

Di ko maihayag
taos-pusong pasasalamat
Sa mga biyaya Mong
laging natatanggap.

O, Diyos, salamat po
sa pag-iingat Mo
At sa tagumpay na aking natamo
Sa lahat ng araw
pupurihin ko'y Ikaw
Salamat, o Diyos,
sa Iyong kabutihan.

Home