Though We Are Tested (Tagalog)

Lumalakad, kahit may hadlang
Di pa man namin makita, nararanasan
Ang Iyong pagsama,
Ang Iyong mga gabay
Umulan man ng pagsubok
ay panatag pa rin

Dahil ang Iyong kanlungan
Lagi nang nararanasan
Hanggang sa kami'y agawin Mong lubos

Sa'ting pagsubok o kagipitan
Sa gitna ng ito, may kapayapaan
Dahil ang dulot nito'y lalong paglapit
Ako'y magpapatuloy anumang kalagayan
'Pagkat ako ay babalik sa Panginoon

Minsa'y hiniling sana'y matapos na
Tila hindi na namin kaya,
nanghihinawa
Gayun ding oras biglang matatagpuan
panibagong kalakasang
nagmumula sa'Yo

Sa aming kahinaan
'Di Mo Kailanman iniwan
Tunay na sapat ang biyaya Mo, Hesus

Sa'ting pagsubok o kagipitan
Sa gitna ng ito, may kapayapaan
Dahil ang dulot nito'y lalong paglapit
Ako'y magpapatuloy anumang kalagayan
'Pagkat ako ay babalik sa Panginoon

Sa'ting pagsubok (Tagumpay)
O kagipitan (Umaangat)
Sa gitna ng ito (Ako'y patungong…)
May kapayapaan (Kasakdalan)
Dahil ang dulot nito'y lalong paglapit
Ako'y magpapatuloy anumang kalagayan
'Pagkat ako ay babalik sa Panginoon

Sa'ting pagsubok (Tagumpay)
O kagipitan (Umaangat)
Sa gitna ng ito (Ako'y patungong…)
May kapayapaan (Kasakdalan)
Dahil ang dulot nito'y lalong paglapit
Ako'y magpapatuloy anumang kalagayan
'Pagkat ako ay babalik sa Panginoon

Ako'y magpapatuloy
Anumang kalagayan…
'Pagkat ako ay babalik sa
(kahit na naghihina)
'Pagkat ako ay babalik sa
(sa gitna ng pagsubok)
'Pagkat ako ay babalik sa
(magpapatuloy)
'Pagkat ako ay babalik sa Panginoon

Ako'y magpapatuloy
Anumang kalagayan…
'Pagkat ako ay babalik sa Panginoon
(Panginoon)
'Pagkat ako ay babalik sa Panginoon…

Home