Tsuper ng Buhay

Gising na naman
Kaybilis ng oras
Pikit pa ang mata
Bumabangon na sa kama
Kayganda nga naman ng araw
Kung simulan mong
kumanta pasalamatan Siya,
Si Hesus sa araw na ito
Tunay na anong sigla
Dinudulot Niya sa tuwina

Alas-syete na, baka mahuli ka
sa eskuwela
At marami nang sumasakay
patungong Iskolta
Sabi sa Bibliya sa bawat lakad niyo ay si…

Si Hesus ang Tsuper ng buhay
Dito ka sumakay,
Gasolina'y pang habang buhay
Biyahe mo ay sulit pagka't patungong langit
Di pwede ang sumabit

Paniwalaan niyo, ito'y tungkol kay Kristo
Baka akala niyo ako ay nanloloko
Si Hesus, hindi Siya sinungaling
Sa Kaniya'to nangaling
Ito ang tangi Niyang layunin

Siya ang Tsuper ng buhay
Gasolina'y panghabang buhay
Siya ang Tsuper ng buhay
Gasolina'y panghabang buhay

Home