Tugon

Kailanman ako'y hindi nabigo
Mula nang ang buhay iasa Sa'yo
O Panginoon, kaybuti-buti Mo

Sa aking pagkukulang biyaya'y laan
Aking kahinaa'y nauunawaan
O Panginoon, kailanman'di Mo iniwan

Katugunan sa aking mga panalangin
Lagi mong laan sa tuwing ako'y lumalapit
O Panginoon, hindi ka nagbabago
Noon hanggang ngayon

Ang iyong tugon
Panginoon ay laging mabuti
At ang'Yong paraan hindi man alam
Ito'y laging mabuti
Kung minsan may katanungan
Hindi man maunawaan
Sa dulo ang lahat ay laging mabuti

Kapayapaan ng isip at damdamin
Tanging Sa'yo lamang nanggagaling
O Panginoon, sa piling Mo ako ay lalagi.

Pagnanasa ng puso'y kinatatagpo
Sa tuwing ako ay tumatawag Sa'yo
O Panginoon, ang Iyong pangako ay totoo

Ang salita Mong dalisay aking kaagapay
Sa pang araw-araw ng aking buhay
O Panginoon, ang Salita Mo'y tapat
sa habang panahon

Kung minsan may katanungan
At hindi ko maunawaan
Sa dulo ang lahat
Ang Iyong katugunan…
ay laging mabuti

Home