Tunay Ngang Buhay si Kristo

Tunay ngang buhay si Kristo
Napawi nang takot ko
Dahil hawak ng Dios ang bawat araw
Ang puso ko'y panatag na na Siya'y Buhay.

Home