Uhaw

Noon pa man ako'y
mayroon nang hinahanap
Ang puso ay nauuhaw
sa buhay na tunay
Hanggang sa Bukal ng Buhay
Ay aking matikman
Sa piling Mo, Hesus,
uhaw ko'y naibsan.
At ngayo'y nalaman kong…

Di kayang pantayan ng yaman ng mundo
Salita Mong nahayag sa araw na ito
Pagkat'Yan lamang
Ang tunay na makapupuno
Sa puso kong uhaw sa Tubig ng Buhay

Sinubok ko nang uhaw ay matugunan
Ng alok ng sanlibutan,
saglit na kasiyahan
Ngunit lalo lang lumalim
ang aking pag-aasam
Na kahungkaga'y lubos nang maparam.
Kaya't tinatanghal na…

Uhaw ay tiniis Mo
Doon sa Krus ng Kalbaryo
Upang Ilog ng Buhay mapabalong Mo.

Si Hesus pala'ng hanap
ng puso kong uhaw.

Home