Walang mahirap sa'yo

Walang mahirap sa'yo
Walang mahirap sa'yo
Ikaw ang Panginoon na makapangyrihan
Walang mahirap sa'yo

Walang imposible sa'yo
Walang imposible sa'yo
Ikaw ang Panginoon na makapangyrihan
Walang imposible sa'yo

Biyaya Mo sa'kin

Kayat ikaw ay sasambahin

Home