Youth Department's Song Offering

Ako't ika'y sa Kanya nagmula
Maging buhay na taglay mo
Siya ang may likha
Nilikha kang wangis sa Kanya
Higit sa ibang mga likha
O kay inam malaman iisang pinagmulan
Kasa-kasama'y mga munting
Diyos din naman

Sa presensya Mo (may kagalakan)
Sa presensya Mo (may kagalingan)
Sa presensya Mo (may kapayapaan)
Sa presensya Mo, Panginoon
Sa presensya Mo (may kalakasan)
Sa presensya Mo (may katubusan)
Sa presensya Mo (may kaligtasan)
Tanging sa presensya Mo matatagpuan

Nakaranas ka ba ng pag-ibig Niya,
Nakatanggap ng biyayang
lagpas sa'yong mga sala?
Naranasan mo ba ang pag-iingat Niya
sa araw-araw?
Kung naranasan mo, ang kabutihan Niya,
Ating pasalamatan Siya

Hallelujah, hallelujah,
Salamat po aming Ama
Hallelujah, purihin Ka
Sa'yong dakilang mga gawa
Ang Iyong likha'y umaawit
Ng pagpupuri't pagsamba
Pinasasalamatan Ka

Nagtataka, nagtatanong kung paano
Paano Mo inaabot ang tulad ko
Bakit patuloy ang bulong sa aking puso
Kahit lumilimot, sumusuway Sa'yo
Ano kaya ang buhay ko kapag wala Ka
Kapag wala ang Iyong biyaya't Salita
Walang ibang sukli kundi pasasalamat
Aking Ama, salamat po sa tinig Mo!

Napakabuti Mo, O Dios
Napakabuti Mo
Karapat-dapat Kang alayan
Ng pagsamba
Napakabuti Mo, O Dios
Napakabuti Mo
Salamat po, Panginoon,
Buhay ko'y binago Mo

Ang iyong tugon
Panginoon ito'y laging mabuti
At ang'Yong paraan hindi man alam
Ito'y laging mabuti
Kung minsan may katanungan
Hindi man maunawaan
Sa dulo ang lahat ay laging mabuti

For we are a chosen
and peculiar people
God has foreordained
to possess the Land
Not because we are mighty
But because He's shown us mercy
That one day, on the Cross
Christ redeemed what Adam had lost
Our inheritance

To be loyal in all loyalty
to be waiting, waiting for Thee
Till all Your Love, Till all Your Deity
Reveals in me

Alalahanin mo kung sino ka
At ang Dios na sa'yo ay may likha
Kalimutan mo na ang nakaraan
Pagbabalik tanaw sa'yong kamalian
Ang Salita ng Dios ang iyong pagbulayan

Buhay dito ay nakakasawa
Paulit-ulit lang naman di ba?
Hangarin ng pusong ito'y
Lubos Kang makilala
(Dios) Ikaw ang nag-iisang
may halaga

Mapalad kami na nakarinig
ng katotohanan
Buhay nami'y nagkaroon
ng kabuluhan
Buhay sa mundo
Ito ay mayroong hangganan
Kaya ang buhay Mong laan
ay walang hanggan

Ang buhay Mong laan
Sa amin ay walang hanggan
At Ito ang aming naging
Kabuluhan

Home