We've Got the Power in the Name of Jesus

Makapangyarihan
sa ngalan ni Cristo,
Makapangyarihan
sa ngalan ni Hesus,
Galit man ang diablo,
Di kami matatalo.
Makapangyarihan
ang ngalan ni Hesus.

Home