Aawit ako

Nabubu ang dugo doon sa Kalbaryo
Nang dahil sa mga kasalanan ko
Kaya ako ngayon ay naririto
Nabubuhay sa biyayang handog Mo

Ibinigay Mong lahat ang pag-ibig Mo
At pinagpala ang buhay ko
Ikaw noon, ngayon aking Panginoon
Itataas pati ang Ngalan Mo

Aawit ako
Magpupuri Sa'yo
Magpapakumbaba sa Iyong trono
Gagawin ko ang lahat
Ibibigay ko ang lahat
Sa'yo lamang

Alam kong ako'y isa
Sa nobyang babalikan
Na walang bahid
At puting lino'y nadaramtan
Wala ng pagmamahal
Sa kamunduhan
Para sakin ang lahat ay
Ikaw lamang

Home