Gantimpala ko

Marami mang hadlang sa aking pagsunod
At kadalasa'y napapagod
Hindi papipigil patuloy na maglilingkod
Tangi kong mithiin, ikaw ay malugod

Buong kagalakan, Ikaw ay aking paglilingkuran
Nahihirapan man, kahit nasusugatan
Kasangkapanin mo, Ikaw ang tunay na may-ari
Ng buhay na ito, anumang danasin ko
Basta't ikaw Hesus, Ikaw ang gantimpala ko

Lubusang angkinin ang buhay na laan
Para lamang sa Iyong kaluguran
Hindi man kita kayang higitan
Laging susubukang ibigay sa'yo ang pinakamainam

Home