Our God Is Tremendous (Tagalog)

Kung ako ay nangangailangan
Tutugon Siya sa dalangin
Tapat sa Kaniyang minamahal
Laging kasama, Kaibigan
Nag-iisang Dios,
Walang katulad
Kahanga-hangang Hesus
Ang Leon ng Judah

Ang Dios ay dakila; Hindi nanghihina
Apoy, susuungin upang magpalaya
Makapangyarihan,
Mga anghel Niya'y umaagapay
Anumang problema, ito'y kayang-kaya
Nagpahayag Siya sa'yo at sa akin
Nagpakumbaba Siya

Home